Men denne midlertidige loven skulle jo vært opphevet for lengst, og det er antakelig gjort i lov av 21. desember 1984 med nr. 86. Den mangler imidlertid i «Norges Lover», så det vil være på tide å få greie på hva som foregikk i regjering og storting på den tiden: glemte de midlertidigheten, eller hva?

Det er å håpe at bystyret ikke prøver seg igjen på en så ufin måte. Alle underskudd i kommunekassene rundt om i landet, må dekkes av den som har nok penger, staten. Det må bli slutt på å pine folket med stjålen skatt.

A. JOHANNESSEN