På tross av sterke advarsler fra konkurranseutsatt industri og fagbevegelsen velger hovedstyret å kun bruke inflasjonsmålet som eneste faktor for avgjørelsen — glemt er sysselsetting og økt press på den norske krone.

Signalet er klart - nå skal arbeidsfolk straffes for sine rettferdige lønnskrav!

Hvor var Norges Bank da Høyre-regjeringen til Bondevik gav titalls milliarder i skattelette - derav mest til de aller rikeste?

Nå skriver Norges Bank ut straffeskatt (renteøkning), en straffeskatt som rammer de svakeste og er en gigantisk overføring til de rikeste.

Dette er blodig urettferdig, og er en politikk for ytterligere skjevfordeling i det norske samfunn - nå er det nok!

Dessuten bløffer Norges Bank - vi har nemlig brukt stadig mindre oljepenger . I 1993 brukte vi 70 oljemilliarder

— i 2000 - da skulle det brukes 13 milliarder, ble 8 milliarder brukt

— i 2001 brukte vi bare 1,6 oljemilliarder, selv om statsbudsjettet la opp til å bruke 12.

Elektroarbeidernes Fagforening vil sammen med den øvrige fagbevegelse sloss for en annen økonomisk politikk - ikke som dagens politikk som er omvendt «Robin Hood-politikk» ... ta fra de fattigste og gi til de rikeste.

Vi krever at Norges Bank blir fratatt sitt mandat for styring av renten, og at dette føres tilbake der det høre hjemme, hos våre folkevalgte!

Av Ove Toska, leder Elektroarbeidernes fagforeningHordaland, Sogn og Fjordane