Av Rune Nilsson, Bergen

Oljefondet er redusert med 70 milliarder på aksjeinvesteringer og obligasjoner.

Norges Bank biter seg selv i halen, når ikke obligasjonene har gått bra på grunn av den styrkede kronekursen.

Hvorfor skal oljefondet plasseres i usikre aksjer og ikke i sikre investeringer med jevn avkastning? Hvordan kan Norges Bank forsvare dette, når en spekulerer med oljefondet?

Norges Bank forklarer det norske folk at vi må se aksjemarkedet over flere år. Hvem blir stilt til ansvar for dette enorme tapet som nå får betydning for statsbudsjettet, dvs. en kan se langt etter skattelette på grunn av Norges Bank sine disposisjoner på aksjemarkedet. Hva om tapet øker ytterligere?

Sentralbanksjef Svein Gjedrem påstår at 60.000 arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri må legges ned for å redde offentlig sektor. Er ikke industrien en del av grunnlaget for at vi kan ha offentlig sektor?

Norges Bank har ikke lært av historien, samme feil ble gjort på 80-tallet, hvor renten ble satt opp flere ganger. Til slutt opplevde vi nasjonalt en skikkelig nedtur. Har en først knekt en bedrift, er det slutt.

Jens Petter Ekornes sitt budskap til Norges Bank er tydelig, vi har ikke nok rumper å vaske her i landet til alle som arbeider i industrien, hvis den skal legges ned.

Vi har sett hvor ofte ekspertene tar feil, men det farlige er å lytte til dem, for en risikerer å bli overbevist om at de har rett.

Norges Bank sine analyser hindrer vekst og utvikling i Norge. Norges Bank har dokumentert at de er dårlige regnemestere, konvensjonelle og lite flinke til å se hvilke nye økonomiske problemer som er på vei. Høy rente, høy kronekurs, stor offentlig sektor og avvikling av faglig arbeidskraft i industrien er Norges Bank sin oppskrift for vekst!

Norges Bank følger nå en dødslinje det skal bli vanskelig å rette opp igjen.

Det ulmer i det norske folk med god grunn og de ulike politiske partiene blir nødt til å reagere. Stortinget kan ikke være passive i forhold til rentenivå og kronekurs.

Offentlig sektor har et budsjett på 600-700 milliarder kroner, en reduksjon på 3— 4 prosent blir et ufattelig beløp over tid.

Norges Bank må slutte å være tilskuer til det som skjer i vårt land, ta ansvar gjennom riktige beslutninger for å skape vekst og utvikling. Vi er luta lei av å høre på Svein Gjedrem sin årlige tale hvor han legger skylden på alle andre aktører i Norge.

Ta ansvar selv og vis vei ...