Det har ikke skjedd med Høyres stemmer i alle fall;1898 Stemte Høyre imot allmenn stemmerett for menn1913 Stemte de imot stemmerett for kvinner1919 Mot 8-timersdagen1936 Mot innføring av alderstrygd1937 Mot trygd for blinde og uføre1947 Mot opprettelse av Statens Lånekasse for utdanning1959 Mot arbeidsløshetstrygd1961 Mot uføretrygd1972 Mot karakterfri barneskole1981 Mot barneombud1991 Mot skolefritidsordningen1994 Mot lovfestet rett til videregående utdanningSom nasjon er Norge i den situasjon at vi er gjeldfri. Samtidig er vi i den situasjon at vi kan sette av ressurser som bygges opp i vårt oljefond til å sikre vår framtidige velferd. Likevel prøver Høyre å gå løs på sykelønnsordningen i år 2001. Hvordan kan vi stole på at den velferden som er bygget opp gjennom hele det forrige århundret skal komme hele befolkningen til gode i det århundret vi bare så vidt har begynt på?Vi velger Arbeiderpartiet til å sikre vår framtidige velferd. Et parti som har vært framsynt og skritt for skritt har bygd opp den velferdsstaten Norge i dag er, ett av verdens beste land å leve i.GRO AA. AP-VELGER SVEIN SØRENG, LEDER JERN OG METALLARBEIDERNES FORENING, FELLESFORBUNDET