Industrien blir ofret i iveren etter å tekkes velgerne med store skatte— og avgiftslettelser og fagre valgløfter. Historien gjentar seg, med Høyre i regjering øker ledigheten og nedleggelsene av arbeidsplasser i industrien. Advarslene preller av på både Bondevik og Per-Kristian Foss.

Olav Munch mener tydeligvis at ansvaret for situasjonen ligger hos opposisjonen og ikke hos regjeringen, det sier litt om tilliten han har til statsrådene.

Olav Munch påstår at Arbeiderpartiet sammen med SV og Frp plusset på statsbudsjettet med milliardbeløp, dette er ikke riktig. Satsingen på barnehager skjer innenfor de samme rammene som regjeringen foreslår. Pengene til barnehager hentes ved å kutte ut skattelettelser til de rikeste. Sannheten er at Arbeiderpartiet foreslo et strammere budsjett enn det som ble vedtatt av regjeringspartiene og Frp.

Jeg vil minne Munch om hva Arbeiderpartiet foreslo under behandlingen av det reviderte statsbudsjett før ferien:

For å få renten ned, foreslår Arbeiderpartiet en reduksjon i utgiftene på 600 millioner kroner. Dette vil komme både bedriftene og folk flest til gode. I tillegg foreslår vi en tiltakspakke på 350 millioner kroner for konkurranseutsatt industri, noe som ikke minst vil komme også distriktene til gode.

Dette forslaget ble latterliggjort av Bondevik og Per-Kristian Foss.

Arbeiderpartiet og LO har invitert regjeringen og næringslivet til en felles dugnad for den konkurranseutsatte industrien. Vi får håpe lederen av Bergens Næringsråd vil bruke sine kontakter inn i regjeringen slik at noe kan bli gjort raskt.

Det er på høy tid at regjeringens handlingslammelse erstattes med handlekraft.

ROALD KVAMME, FYLKESSEKRETÆR HORDALAND ARBEIDERPARTI