Forsker og USA-kjenner førsteamanuensis Ole Moen ved institutt for amerikanske og britiske studier ved Universitetet i Oslo har ført amerikansk politikk tett i førti år. Han mener ambassadør John Doyle Ong driver et utilbørlig press som grenser til utpressing.

Moen mener USA for øyeblikket driver en verdensomspennende utpressingskampanje: — Det er en supermakt uverdig å drive press etter gulrot og piskmetoden.

Denne administrasjonen har svært dårlig utviklet radar. Jeg tror Bush-administrasjonen påfører USA mer langsiktig skade enn noen annen president-administrasjon i moderne amerikansk historie. Denne administrasjonen representerer det minst tiltalende ved den amerikanske kultur, uttalte Ole Moen til Aftenposten 14. mars.

Når sentrale krefter i USA er misfornøyd med Europa, Norge inkludert, blir forholdet dårligere. Men dette er ikke noe nytt. Det har vært knuter på tråden mellom Norge og USA flere ganger før.

Da Norge i 1971 anerkjente Nord-Vietnam kom USA med økonomiske trusler mot Norge.

Da Knut Frydenlund i 1981 ville gjøre Norden til atomvåpenfri sone sa utenriksminister Alexander Haig at Norge ikke kunne regne med amerikanske soldater i en krise.

At Johan Jørgen Holst i 1986 føyde til en fotnote i Nato-kommunikeet om det såkalte strategiske forsvarsinitiativ, SDI, ble tatt veldig ille opp.

Og det skapte betydelig oppstand i Washington da det viste seg at høyteknologisk ubåt-teknologi var solgt til russerne, KV/Toshiba skandalen i 1987/88, Det haglet med trusler.

De krisene blåste over, men spørsmålene knyttet til Irak-krisen er en følge av Bush-administrasjonens sterke unilateralisme og går på hele Vest-Europas forhold til USA.

KNUT VIDAR PAULSEN, FUNGERENDE LEDER I DEN NORSKE FREDSKOMITÉ