Med flere F16-fly i full aksjon er det heller ikke som en humanitær baktropp, men i ordinære krigshandlinger, og med en kostnadsramme som langt overskrider vår humanitære hjelp til samme region. En undersøkelse viste at bare ca. hver sjette nordmann var klar over dette, enda krigsdeltakelse burde være rimelig oppsiktsvekkende. Det ser også ut til at regjeringen er innstilt på norsk krigsdeltakelse i Irak, om USA ber oss om det. Ingen av delene har vært ute til bred debatt, men kan tydeligvis bestemmes «på kammerset» av en liten gruppe politikere og maktmennesker.

På tross av intens etterretningsvirksomhet har det vært vanskelig å påvise en klar sammenheng mellom Saddam Hussein og bin Laden. Og bare antydning til møtevirksomhet, selv flere år tilbake i tid, skal da være grunn god nok til å invadere landet. Det kan da være på sin plass å minne om at både bin Laden og Saddam Hussein ble støttet av USA. CIA lærte opp bin Laden og ga ham både militær og økonomisk støtte i kampen mot Sovjetunionen. Og hvis noen lurer på hvor Irak har fått biologiske og kjemiske våpen fra, er svaret faktisk at den samme Rumsfeld som i dag oppildner USA til krig mot Irak, var involvert i USAs handel av akkurat disse våpnene til Irak.

Miltbrannbakterier som senere er brukt mot USA, er utviklet i USA, av CIA og vennene deres. Kanskje denne påviste sammenhengen burde få Bush til å oppildne NATO til å angripe USA?

Skjønt her er det ikke lenger rettferdighet det skal handle om. USAs nye offentlige politikk, erklært av Bush tidligere i høst, sier jo at USA insisterer fra nå av å være verdens eneste supermakt. Alle andre som utvikler våpen som kan utgjøre en potensiell trussel mot USAs makt skal kunne angripes, helt uavhengig av om de har angrepet USA. Bare mulighet skal være nok. Når Norge deltar i krig i Afghanistan og kanskje Irak, er det dette vi er med på. Vil vi det?

BÅRD AUNE