Lagrene ble bygget på sju steder spredt på hele landet, Bodø, Setermoen, Asker, Våler, Trøgstad, Nes og Flesland, skriver Aftenposten.

Det ble også bygget fem lagre for konvensjonelle våpen som kunne gjøres om til atomvåpenlagre. Disse lå i Bardufoss, Værnes, Lista, Torp og Gardermoen.

Opplysningene kommer fram i en ny bok skrevet av forskerne Rolf Tamnes og Kjetil Skogrand. Boken offentliggjøres mandag.

Lagrene var formelt sett ikke i strid med norsk atompolitikk, men statsminister Einar Gerhardsen uttalte på NATOs toppmøte i Paris i 1957 at Norge ikke ville tillate lagring av atomladninger på norsk jord i fredstid.

NTB