STÅLSETT KOM MED UTSPILLET under en høytidelighet i Universitetets aula i Oslo søndag. Ledere for islam, kristendom, jødedom og humanetikk i Norge markerte der tragedien i USA. Oslobispen vil altså ha en spesialsesjon i FN for å drøfte terroren:

«Som medlem i Sikkerhetsrådet bør Norge foreslå et møte for å drøfte et slikt perspektiv. Det vil også gi verden den tid som trengs før noe overilet skjer, og et ugjenkallelig krigsmonster slippes løs.»

Mange vil mene at Stålsett er naiv, at bakholdsangrepet på uskyldige amerikanere er så stort og feigt at USA ikke har noe annet valg enn å slå hardt til.

Men USA og resten av verdenssamfunnet må ha et videre perspektiv. Skal kampen mot terrorismen vinnes, må siviliserte stater hegne om sin moralske legitimitet. USA må vise at landet er bedre enn terroristene som skal bekjempes, USA må ikke bevege seg ned på terroristenes nivå.

HVIS OSAMA BIN LADEN er skyldig i angrepene mot USA, og hvis Taliban-regimet likevel gir ham beskyttelse, gir Folkeretten USA rett til å angripe.

Det er likevel minst tre haker ved denne måten å se tingene på: For det første gir USA ved et angrep i stor skala Osama bin Laden (og Taliban) status som krigsmotpart, og ikke som den kriminelle han vitterlig er. Langt bedre vil det være å få stilt bin Laden og hans folk for en domstol.

Hvis USA begir seg til å bombe Afghanistan på måfå, vil det dessuten med stor sikkerhet primært gå ut over sivilbefolkningen. Hvordan går det da med USAs moralske legitimitet?

AFGHANISTAN HAR KNAPT bombemål. De er ikke gjenoppbygd etter krigen mot Sovjetunionen og senere borgerkriger. Landets ledere er på flukt i fjellene, der også bin Laden holder til. Og hvis USA igjen kommer trekkende med sin «kirurgiske krigføring», må vi nå vite bedre. Den ble avslørt som en bløff både i krigen mot Saddam Hussein og i krigen mot Slobodan Milosevic. I Beograd greide amerikanerne, som vi husker, til og med å bombe Kinas ambassade fordi man holdt kartet opp ned eller liknende. Det tredje, og kanskje største, problemet er at hvis amerikanerne nå gjør ting feil, så risikerer verden at oppslutningen om muslimske fundamentalister øker og at en større internasjonal konflikt settes i gang.

Jo, USA og landets allierte må tenke seg om. Hvis Norge kan bruke medlemskapet i sikkerhetsrådet til å få FN på banen i denne saken, bør det skje.