Ho vil at partiets hjartesaker som familie— og omsorgssaker skal kome fram i mediebiletet att. Dagfinn Høybråten er lansert som hennar arvtakar - sjølvaste «sjukehusdødaren». Nedlegging av fødeavdelingar og akuttberedskap på lokalsjukehus - det er omsorga si, det!

SIV ENERSTVEDT, ÅRDAL