Av Waldemar Wergeland, KrF — velger

Jeg etterlyser en ansvarlighet blant stortingspolitikerne om å styre landet vårt på en god og handlekraftig måte.

Frp har stått frem som den gode «fødselshjelper» og «snille onkel» av regjeringen, som liksom har latt regjeringen sitte på deres nåde og gode vilje. Frp kunne godt være mer ærlig og si det som det er; Frp syns vår nåværende regjering er et fullgodt alternativ til en sosialistisk regjering! Siden Frp ikke selv har klart å komme i regjering, er dette den beste løsningen for dem.

Ap har aldri før forhandlet med Høyre om et statsbudsjett. Forhandlingen var historisk. Jens Stoltenberg uttalte ved forhandlingenes start at en avtale ville være et mirakel. Siden Ap ikke tror på mirakler, skulle dette belyse oddsene for å lykkes med forhandlingene. Jens Stoltenberg sa at Ap måtte si ja til å forhandle fordi de er et «ansvarlig» parti. Det er nettopp denne «ansvarligheten» jeg etterlyser både hos Ap og Frp, som er de to partiene som kan velge å støtte regjeringens budsjett.

På samme måte som Frp villeder folk fra å forstå partiets egentlige intensjon i forhandlingene med regjeringen, kunne Ap også ha vært mer ærlig ovenfor velgerne. Ap har aldri ønsket Høyre i regjering, og kommer nok ikke til å ønske det i fremtiden heller. De ideologiske kontrastene er for store.

Det Frp og Ap har vunnet i dette spillet som vi alle har vært vitne til, er nettopp det at vi alle er vitner. De har vunnet publisitet til fordel for sitt parti. De kan sole seg i glansen av at regjeringen trenger deres støtte, og dermed fremstå som betydningsfulle. Veldig bra for Ap og Frp, men veldig dårlig for Norge.

Norge er ikke tjent med en regjering og et storting som bare er opptatt med sin interne maktkamp i stedet for å konsentrere seg om å gjennomføre saker på Stortinget som kan bygge landet, sikre arbeidsplasser, få ned renten og sørge for folkets ve og vel.

Siden våre stortingsrepresentanter er så maktsøkende, og mangler ansvarlighet for å drive landet effektivt og handlekraftig, vil jeg foreslå en konstitusjonell endring. Regjeringen burde ha rett til å skrive ut nyvalg, dersom den må gå av. Dette er vanlig praksis i de andre europeiske demokratiene som f.eks. Storbritannia og Tyskland. Dette ville øke den sittende regjeringens makt, og folket kunne la sin stemme bestemme hvem som burde erstatte den evt falne regjeringen. Forhåpentligvis ville vi en vakker dag få et valgresultat som kunne gi oss en flertallsregjering.