Offeret i Trondheim ble fortalt at dersom han kontaktet politiet ville hans barn bli drept.

En drosjesjåfør ble for noen dager siden frikjent for seksuelt overgrep av en psykisk handikappet jente, da han var «ukjent med norske kulturbegreper». Mannen hadde bare oppholdt seg i Norge i 12 år. Mediene beretter ukentlig om vold og drap innenfor ekteskap med flerkulturell sammensetning. Det fører for langt å referere.

Visselig forekommer familietragedier også i høy grad blant norske borgere, visselig har en vold og kriminalitet utført av etniske nordmenn, således har vi vår del av elendigheten.

Imidlertid virker det som om en opplever en økende snøballeffekt i kriminell sammenheng når det gjelder representanter fra innvandrermiljøet. Det er helt klart at respekt for norsk lov og rett, samt norske politimyndigheter, har nådd et lavmål hos den kriminelle del av andre etniske grupper her i landet. Ansvarlige politiske ledere må i tenkeboksen, enten det gjelder forebyggende eller strafferettslige reaksjoner.

Det er unødvendig å importere ytterligere flere kriminelle enn dem vi sliter med blant våre egne. Tiden kan være knapp, våre sindige landsmenn kan ende med et nok er nok, og hva da?

TOR A. TEIGE,BERGEN