Den belastningen som er påført Arbeiderpartiet kan vi ikke akseptere — og leve med. Jeg er neppe alene om å mene det - for å si det mildt. Nok er nok!

HÅKON PAULSEN, BERGEN