Brann Stadion i stedet for badeland er for Fløen Vel sin del helt uaktuelt. Ytterligere utfylling av Store Lungegårdsvann er ikke tillatt. (Jfr. Hordaland Fylkeskommunes vedtak.) Vi merker oss at det allerede er fylt ut mer enn retningslinjene tillater etter en overenskomst mellom kommunen og fylket.

Men når det gjelder bygging av Brann Stadion peker det seg også ut to andre alternativer i området.

Bygarasjen — her skal bygges et tredje parkeringsdekk, hvorfor ikke droppe de planlagte kontorblokkene på toppen og heller bygge idrettsarena, fiks ferdig med et stort antall parkeringsplasser i underliggende etasjer.

Godsterminalen på Nygårdstangen - når (?) godsterminalen flyttes til Arnadalen, ligger det her et stort område til bl.a. stadionbygging.

Noe for byens politikere å tenke på?

RANDI JANSDATTER BOLDEVIN,INGAR JARLE HAVSGÅRD FOR FLØEN VEL