Dette begrunner han med at bompengestasjonen er en ren diskriminering av beboerne på Straume.

Det er en gang sånn at en bomstasjon vil ramme noen. Flere steder langs den nåværende sentrumsringen, bor det mennesker som har alle sine kommunale tjenester på den andre siden av ringen. Bomstasjonen vil ramme beboerne på Straume, det er ganske åpenbart. Derfor er det viktig å se på hvorfor bomstasjonen skal ligge akkurat på Straume.

2,3 milliarder av Bergensprogrammet skal finansieres med bompenger. Dagens bomring vil ikke kunne klare å skaffe disse midlene innenfor rammen som er satt på ti år. Derfor plasseres en ny bom der brukerne vil merke størst forskjell med en ny vei. Straume bru er i dag en flaskehals, og fører til store kødannelser. I rushtrafikken er det omtrent umulig for beboerne på Straume å komme til kommunale tjenester eller til butikken, uten å ha satt av svært lang tid, til tross for at nærmeste butikk ligger en kilometer fra bommen. Trafikkavviklingen er også dårlig på Søreide, hvor det er plassert en barneskole med SFO. Den mest omfattende delen av Ringveg Vest, er nok tunnelen under Søreide. Denne tunnelen vil avlaste nærmiljøet, Søreide og området rundt skolen vil bli tryggere, og (selvsagt) gi en bedre trafikkavvikling i Søreide-området. Dette tjener både beboerne i området og arbeidstakerne på Sandsli/Kokstad på. Bedre fremkommelighet og bedre trafikkavvikling gir lettere reisevei til arbeid. Omlegging av veien avlaster også nærmiljøet på Søreide og gjør området tilknyttet barneskolen tryggere, som en konsekvens av mindre trafikk.

I distriktene i Norge settes bomstasjonene opp der de som betaler til bommen vil få noe igjen for pengene, enten det er i form av ny, forbedret eller sikrere vei. Dette er også gjort på Straume. Brukerne av veien over Straume bru og Søreide vil få et bedre veitilbud, og beboerne vil få et tryggere og mindre trafikkbelastet nærmiljø. Derfor er bystyrets «tull» helt nødvendig.

Av Margrethe Nergaard, formann Fana og Ytrebygda Unge Høyre