• Vi skal stoppe Sella-field før utslippene gjør ubotelig skade på havmiljøet. Dette er en nødrettshandling, sier de norske aktivistene som i går aksjonerte i sjøen utenfor det omstridte britiske atomanlegget.

ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no Fartøyet "Genius" med fire aktivister og to dykkere fra den nyetablerte miljøstiftelsen Neptun om bord, ble ved 12.30-tiden i går bordet av mannskaper fra den britiske atompolitistyrken som kontrollerer Sellafield-anlegget. Vil blokkere ledningen Etter at skipperen om bord i aktivistfartøyet var blitt avhørt i en time, forlot politimannskapene båten.I går kveld avsluttet aksjonistene sine operasjoner.— Vi har oppnådd det vi ønsket i denne omgang. Dykkerne våre har tatt prøver av bunnslammet, og undersøkt utslippsrøret, sa pressetalskvinne i Neptun, Katrine Kristiansen til BT i går kveld.- Men dere blokkerte ikke utslippsledningen? - Nei, men det er vårt neste prosjekt. Vi kommer ikke til å stoppe med denne aksjonen. Vi skal bruke alle lovlige midler, også sivil ulydighet, for å stanse de radioaktive utslippene fra Sellafield, sier Kristiansen til BT. Seksdoblet Hver eneste dag spyles åtte millioner liter spillvann som inneholder radioaktivt avfall ut gjennom rørledningen til Irskesjøen. Disse utslippene er årsaken til den økende radioaktive forurensningen langs norskekysten.Bergens Tidende avdekket nylig at den radioaktive forurensningen i norske havområder er blitt seksdoblet siden midten av 1990-tallet. Årsaken er nettopp utslippene av technetium fra Sellafield-anlegget i Nordvest-England.Aktivistene fra Neptun ankret klokken åtte i går morges opp ved utslippsrøret fra det omstridte atomgjenvinningsanlegget ved Irskesjøen. Ultimatum - Det er en dramatisk operasjon. Vårt ultimatum til britene er: Steng Sellafield, eller så gjør vi det. Dette kan ikke fortsette, sa en av aktivistene til BT like før aksjonen ble igangsatt.Inntil skipet ble bordet like før klokken 13, ble aktivistene holdt under oppsikt av et fartøy fra den britiske kystvakten.I samme øyeblikk som aktivistene ankret opp utenfor Sellafield, sendte stiftelsen Neptun brev til statsministrene Tony Blair og Jens Stoltenberg. Her kaller de aksjonen for en nødrettshandling. I brevet til Blair skriver stiftelsen Neptun at de forventer at britiske myndigheter øyeblikkelig setter i verk tiltak som vil føre til at atomgjenvinningsanlegget blir stengt. Krever norsk protest Neptun krever også at statsminister Jens Stoltenberg retter en krass protest mot den britiske regjering.- Vi krever at Norge går i bresjen for denne saken, og tar forurensningsproblemene rundt technetium-utslippene opp i alle relevante fora, sier pressetalskvinne Katrine Kristian-sen.

Les også: Ledes av reiselivstopp -Ingen miljøtrussel, sier selskapet

AKSJON: Seks norske miljøaktivister ombord i fartøyet "Genius" ankret opp utenfor Sellafield for å stanse de radioaktive utslippene.