Jeg har merket meg at Nilsen har gjort dette flere ganger i sommer — i takt med statsminister Bondevik – og bl.a. som reaksjon på signaler fra egne partifeller i Høyre som gjerne så et tettere samarbeid med nettopp Frp.

La meg si klart ifra at jeg inderlig håper at Oddvard Nilsen fra Høyre tar feil i sine profetier! Om ikke Høyre selv kommer på bedre tanker håper jeg at utålmodige Høyre-velgere og KrF-velgere - vet å si fra på en direkte og tydelig måte.

La meg også minne Oddvard Nilsen fra Høyre om at når han i sin iver etter å distansere seg fra Frp og omfavne KrF, gir underlige signaler til egne partirekker og ikke minst til egne velgere. I en del kommuner i Norge er det faktisk formalisert samarbeid mellom nettopp Frp og Høyre!

I den foreløpig eneste kommune der Frp har ordfører - Hordaland-kommunen Os - styrer Frp og Høyre sammen uten andre partiers hjelp - og det går faktisk riktig bra!

Selvsagt kan et slikt samarbeid gå minst like bra i rikspolitikken! Min spådom er at dette blir mer og mer tydeliggjort for velgere som ønsker en handlekraftig borgerlig regjering; en regjering som ikke er fornøyd med bare å styre båten dit andre har staket ut kursen.

En slik regjering må være flertallsbasert. Da kommer man vanskelig utenom Frp.

Oddvard Nilsens omtale og beskrivelse av Frp har etter mitt syn noe fariseeraktig over seg. Han bruker bl.a. Frps syn på «Handlingsregelen» som eksempel.

Denne «Handlingsregelen» ser fortsatt ut til å være en slags «politisk mantra» for mange partier. Av overskuddet fra olje- og gassvirksomheten i 2001 på 260.000 millioner ble 0,46 prosent brukt av staten. Målt mot økende offentlig fattigdom får ikke velgerne dette til å stemme! De er åpenbart opptatt av at oljerikdommen skal komme dagens innbyggere til gode for å løse dagens uløste offentlige oppgaver. Dette skulle regjeringen etter mitt syn hatt hovedfokus på! Her har etter mitt syn også Frp gode løsninger; kjøp av varer og tjenester via et utenlandsbudsjett.

Jeg legger merke til at Oddvard Nilsen fra Høyre ikke bruker innvandringspolitikken som eksempel på saker som skiller; når regjeringspartiene nå snublende er begynt å tråkke i Frps politiske fotspor - fra alle andre partier.

Jeg tror velgerne får med seg dette! Jeg tror velgerne ser at denne regjering - som Oddvard Nilsen kaller «et langsiktig prosjekt» - bør erstattes av et flertall der også Frps politikk og velgere får direkte innflytelse gjennom likeverdig deltagelse i et styringssikkert flertall og en styringsdyktig regjering.

Av Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp)