Bortsett fra en erklæring om at skolens grunnsyn bygger på kristne og humanistiske verdier og at friskolenes posisjon skal sikres, var det lite å spore av KrF-politikk i tiltredelseserklæringen.

Venstre, som i sin tid huset en av bybanens mødre, må tilsynelatende nøye seg med et løfte om at Bergensprogrammet står fast. Finansieringen av de ulike tiltakene (som bybanen) skal byrådet avklare med statlige myndigheter. Byrådets grønne lillebror står til gjengjeld bak et løfte om at plan— og byggesaksbehandlingen skal «endres slik at den bidrar positivt til verdiskapingen.»

Det nye byrådet har tre hovedlinjer i sin politikk, oppsummerte nyvalgt byrådsleder Monica Mæland i sin tiltredelseserklæring:

Mer inn - makten ut

Bergen skal skaffes økte inntekter, byrådet vil fortsette å kjempe for et mer rettferdig inntektssystem. Forslaget om å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene, som regjeringen har sendt ut på høring, vil Bergen støtte aktivt. Det igjen gjør næringspolitikken økonomisk viktigere for kommunen.

En annen hovedlinje handler om å gjøre kommunen enklere. Mer makt skal ut dit ansvaret sitter. Til rektorer, sykehjemssjefer og barnehagestyrere. Byrådet vil innføre en prøveordning med driftsstyrer for skolene, en reform som ble nedstemt i det forrige bystyret. Fritt skolevalg skal komme.

I går varslet også byråden at sykehjemmene skal få en form for innsatsbasert finansiering. Ansvaret for sykehjemsdriften skal fratas bydelene. Nyordningen med kjøp og salg av sykehjemsplasser bydelene imellom avvikles.

— Dette vil vi iverksette så snart det lar seg gjøre, sa byrådslederen til Bergens Tidende.

Slanke årsverk

Den tredje hovedlinjen for byrådet handler om å gjøre driften av kommunen billigere. I løpet av perioden skal bemanningen slankes med 120-360 årsverk, varslet byrådslederen, som tar sikte på å gjøre det uten bruk av oppsigelser.

Mæland varslet også mer anbud og konkurranse der det er «hensiktsmessig». Et slikt område er kollektivtrafikken, som Bergen nå har fått ansvaret for. Her skal det innføres anbud så snart de inngåtte kvalitetskontraktene gir mulighet for det.

Økt bruk av anbud, bemanningskutt, selvstyrte skoler, fritt skolevalg og mer desentralisert styring er alt sammen kjente toner fra Høyres program og valgkamp.

Ikke bare fikk Høyre ordfører og byrådsleder i går. Stedfortredende for Mæland blir Høyres finansrådmann Henning Warloe.

I dag skal det for første gang overleveres nøkler og kontorer fra ett byråd til ett annet. Deretter vil det nye byrådet kaste seg over budsjettarbeidet.

Om tre uker skal byrådet legge frem et nytt budsjettforslag. I går var byrådslederen forsiktig med å love påplussinger til noen. Heller ikke til aldershjemmene, som det forrige byrådet vil stenge.

— Vi skal jobbe veldig, veldig hardt for å gjøre endringer i budsjettet. Men den økonomiske situasjonen er vanskelig og de nye tallene som viser forverring etter fremleggelse av statsbudsjettet, gjør det enda vanskeligere, sa Monica Mæland.

I går inviterte hun både bystyret og bergenserne til dugnad.