Ikke bare er det økonomisk sløseri når kommunen sitter på død kapital i form av bygningsmasser med høyt forrentningspotensial, men det er skremmende at historisk og arkitektonisk viktige bygg skal eies og drives av en kommune som ikke engang makter å vedlikeholde skolene sine.

Det ville vært bedre om kvartalet ble solgt til private med krav og forventninger til fortjeneste og dermed ekte incitament til å vedlikeholde og ta vare på bygningene. Slik McDonald's reddet Bryggesporen kan investorer som Helge Stokke redde Rådhuskvartalet. I denne byen ser det nemlig ut til at kommunalt eierskap nesten er ensbetydende med forfall!

GUNNAR JANSEN, BERGEN