• Vi har funnet saksbehandlingen overfor Sælevik meget klanderverdig, og det ble tatt skritt overfor statsadvokatene for å hindre at noe liknende skjer igjen. I vår terminologi er en så kraftig kritikk ganske sjelden, sa riksadvokat Tor Aksel Busch da han i går forklarte seg for retten på telefon.

Riksadvokaten avviste bestemt at han med vitende vilje har feilinformert justisminister Odd Einar Dørum ved ikke å nevne sedelighetssaken med et ord i sin orientering. Dørum var bedt av Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité om å utrede mulighetene for et forlik.

— Jeg fastholder med styrke at vi fra vår side ikke har forsøkt å forlede justisministeren. Årsaken til ordlyden var at det ikke er teknisk mulig å gi erstatning for sedelighetssaken, fordi Sælevik ikke har vært siktet. Men det var han i volds- og trusselsaken. Forlikstilbudet på 400.000 kroner var derfor et forsøk på å komme fram til en rimelig løsning innenfor regelverket, forklarte Busch, og la til at han har vært utsatt for massiv kritikk etter at dette ble kjent.

Busch gikk også langt i å gi advokat Sjødin medhold i at daværende politimester i Hordaland, Einar Drægebø, ikke hadde noe grunnlag for å si at det ikke fremkom kritikk av etterforskningen.

— Hvis en leser dette svært snevert, er det kanskje dekning for en slik påstand. Men ser man på totaliteten, så går kritikken på hele politiets behandling, forklarte riksadvokat Busch.