Dermed kan visjonen om en vestlandsregion være torpedert for godt. Det nordligste fylket vil nemlig ikke at samarbeidet skal være forpliktende for fylket.

— Fylkestinget var rimelig delt i dette spørsmålet, men vedtok med 27 av 47 stemmer å ikke overføre makt til VEstlandsrådet. Vi ønsker å være med på samarbeidet, men vil ha en klar avgrensning, forteller fylkesvaraordfører Svein Atle Roseth (Krf) til BT.

Årsaken til det negative vedtaket, er blant annet frykt for at Møre og Romsdal, samt Sogn og Fjordane, vil bli overkjørt av Hordaland og Rogaland.

— Flere i fylkestinget nevnte den dominerende rollen som Bergen og Stavanger vil få i dette samarbeidet, og ikke minst den store avstanden fra Nord-Møre til de to byene. For store deler av fylket vårt er det mer naturlig å sokne til Trøndelag, sier Roseth.

Politikerne i Møre og Romsdal setter nå sin lit til at stortingspolitikerne vil vurdere andre inndelinger av landet enn i fem stor-regioner.

— Vi ønsker oss andre modeller, for eksempel en inndeling etter landets bispedømmer, sier Roseth.

Vestlandsrådet er satt sammen av 20 representanter, fem fra hvert av de fire fylkene. Mellom målsetningene er at rådet skal ta på seg et større ansvar for regional utvikling og ressursfordeling gjennom å overta statlige oppgaver og virkemidler.

Dette gjelder særlig områdene samferdsel, utdanning, forsking, kultur, planlegging og ressursforvaltning.