Det samme gjorde bydelsstyrene i Fana, Årstad og Bergenhus. I alle fire bydeler var bare byrådspartiene Ap og KrF villige til å akseptere sparepakken.

Fullt hus

Rundt 300 foreldre og skolebarn hadde samlet seg utenfor kommunehuset i Eidsvåg i timen før bydelsstyret samlet seg i går ettermiddag..

Nærmere 150 av demonstrantene presset seg inn i den trange kommunestyresalen. På hvert ledig stolsete og langs veggene sto og satt det tilhørere som ønsket å høre bydelspolitikerne ta stilling til pålegget fra bystyret om å kutte flatt to prosent av årets budsjett.

Charlotte H. Gjelstad, niendeklassing ved Åstveit tok ordet på vegne av skoleelevene. Sterkt engasjert minnet hun de voksne om at det er elevene som lider under pengemangelen.

— Vi har en nyrestaurert svømmehall to minutter fra klasserommet som vi ikke får bruke. Vi har heimkunnskap med bare teori. I tysktimene får vi en vikar som ikke kan tysk en gang. I klassen vår har vi lyst til å bli noe alvorlig - lege, advokat, politiker. Hvordan skal vi klare det når vi får en sånn undervisning? lød appellen fra Charlotte.

Da braket applausen løs i kommunestyresalen.

Under debatten ble det ganske snart klart at samtlige partier, bortsett fra Ap og KrF, ønsket å returnere kuttpakken til bystyret.

KrFs Harald Myklebust valgte i stedet å oppfordre foreldre og besteforeldre til å engasjere seg mer aktivt i barnas læring. - Vi må hjelpe hverandre i krisetider, sa han.

Sparekravet gjelder

Selv om flere bydelsstyrer nå avviser kuttene, gjelder sparekravet fortsatt. Bystyret står over bydelsstyret. - Vi har vår marsjordre og følger den inntil bystyret gjør et nytt vedtak, fastslår bydelsdirektør Marit Strøm i Åsane.

At også Høyre avviser sparepakken, betyr at byrådet ikke kan regne med støtte derfra når bystyret om halvannen uke skal drøfte konsekvensene av sparepakken. I juni var det Høyre som sikret flertall for innsparingen.

— De innsparingene vi nå ser ute i bydelene, er ikke i tråd med vedtaket i bystyret. Derfor protesterer vi, sier Hilde Onarheim (H) bydelsstyreleder i Fana.