Bergens Tidende skrev for to uker siden at RV-politiker Torstein Dahle mener justisminister Dørum fører kontroll— og konstitusjonskomiteen bak lyset med gal informasjon om riksadvokatens handlinger i den såkalte Sælevik-saken. Denne informasjonen skal komitéen bruke når den etter stortingsferien skal ta stilling til Dahles krav om offentlig granskning av sakskomplekset.

Nå har justisministeren sendt skriftlig svar til Dahle om feilinformasjonen.

— Jeg avventer komiteens behandling av saken, er justisministerens eneste kommentar til påstandene.

Dahle skjønner lite av svaret fra justisministeren.

— Jeg ble ikke noe klokere av dette, bortsett fra at det er tydelig at Dørum ikke bekymrer seg over at han har gitt Stortinget misvisende informasjon, sier Dahle til BT.

— Hva hadde du ventet Dørum skulle si?

— At han vil rette opp feilinformasjonen snarest mulig, men det vil han tydeligvis ikke. I utgangspunktet antydet jeg at han hadde videreformidlet gal informasjon i god tro. Men nå er han oppmerksom på det. Dermed går han over til bevisst feilinformere Stortinget. Det er både oppsiktsvekkende og svært alvorlig, mener Dahle.

Kontroll- og konstitusjonskomitéens medlemmer er for tiden på reise i Bangladesh og Australia, og ingen av dem var derfor tilgjengelig for kommentar i går.

Geir Sælevik sier selv at han var forberedt på et slikt svar fra justisministeren.