Ifølge Jens' taler til menigheten sin er det ulikhetene som nå skal øke og fattigdommen som skal bli større i Norge med borgerlige løsninger. Dette er feil. Ser man på økonomisk historie siden slutten av 70-tallet har ulikhetene nettopp økt hver eneste gang Arbeiderpartiet har vært i posisjon. De sank betydelig for eksempel mens regjeringen Willoch styrte. Dette har å gjøre med at de såkalte «borgerlige løsningene» innebærer at enkeltindividet får noe mer ansvar for sine liv og sin sparing, noe som fører til en positiv utvikling i landet. Forskjellen ligger enkelt og greit i at Arbeiderpartiet kynisk kjører landets befolkning ut i trygd, mens borgerlige velger andre løsninger som holder folk i arbeid. Det er når folk er i trygd at ulikhetene øker dramatisk. Kjære Arbeiderpartiet; i hvilket årtusen kan dere ha tillit til landets befolkning?

ØYVIND BAKKE,VELGER MED HUKOMMELSE