MAGNE REIGSTAD magne.reigstad@bt.no

— Vi vil ikke anbefale søknaden fordi rumenerne under oppholdet har vært satt til andre arbeidsoppgaver enn dem de opprinnelig skulle utføre. Det gjelder for eksempel reparasjonsarbeid, opplyser førstekonsulent Einar Nore i Aeatat Hordaland til Bergens Tidende.

Utlendingdirektoratet (UDI) har siste ordet. Førstekonsulenten sier at UDI vanligvis følger anbefalingene fra Aetat i denne type saker.

— Vi fikk opplyst for et par dager siden at UDI har gitt verkstedet telefonisk tillatelse til dette, men Aetat Hordaland er ikke underrettet, sier Nore.

— Den andre vesentlige grunnen til å si nei er at det i dag finnes ledige sveisere, spesielt i Sunnhordlands-regionen. De undersøkelser vi har gjort tyder på at bedriften ikke har gjort nok seriøse forsøk på å skaffe seg arbeidskraft før de søkte om forlengelsen, sier Nore.

Samme lønn Tre hovedkriterier ligger til grunn når gruppearbeidstillatelse innvilges. Det første er at folkene skal benyttes på et bestemt prosjekt og at oppholdet i Norge er tidsbegrenset. Det må dessuten ikke være mulig å rekruttere den aktuelle type arbeidskraft lokalt eller innenfor EØS-området. Det er også avgjørende for å arbeidstillatelsen at bedriftene lønner gjestearbeiderne på norske vilkår.

— Skal en rumensk platearbeider tjene like mye som en norsk?

— Ja, understreker Nore som medgir at det er vanskelig å kontrollere at dette kriteriet blir oppfylt.

Klar tendens Nore ser ellers en tendens til at flere bedrifter her vest undersøker mulighetene for å hente arbeidskraft utenfor EØS-området, spesielt fra Polen, Litauen og Romania. Forespørslene kommer både fra skipsindustrien og bygningsbransjen. I et tilfelle gjaldt det også tre personer fra Moldavia som var ønsket som sesongarbeidere i fiskeriindustrien.

— Vanligvis anbefaler vi slike søknader dersom det ikke er mulig å skaffe arbeidskraft lokalt. Oppholdet kan vare i inntil tre måneder, sier Nore.

Han medgir at det finnes få muligheter til å sjekke opp det siste punktet etter at arbeiderne er begynt på en bedrift.

Les også: Bruker bevisst utlendingerFøler seg forfulgt

LANG TRADISJON: Rabben Mek. Verksted har lang tradisjon med bruk av rumenske fagarbeidere, men nå får de ikke lov lenger. Her Liviu Calinescu (til v.) og Dumitru Bolocan på bedriften i fjor. (Foto: Eirik Brekke)