Solhaug skole er noe helt annet enn den gamle spesialskolen. Denne skolen er et alternativt tilbud til elever som «faller utenfor» den vanlige skolen. Her kan de barna som ikke trives i den vanlige skolen, få et tilbud der man vektlegger både skolefag og andre aktiviteter.

Skolen driver også reiselærervirksomhet, og blir benyttet som ressurs for skoler som trenger hjelp og støtte til enkeltelever eller andre oppgaver.

For mange elever har Solhaug skole vært en skole der de har fått være seg selv på sine egne premisser. For andre barn kan Solhaug skole være en støttespiller som gir dem mulighet til å finne sin plass i det tradisjonelle skolesystemet.

I Bergen kommune har man skåret skolebudsjettet til beinet de siste årene. Man kan skylde på regjeringen, eller man kan skylde på andre, men vi som arbeider i skolen merker daglig innstramningene. Vi blir stadig færre lærere, og det blir stadig flere barn som skal undervises.

Derfor ber vi dere innstendig om å la Solhaug skole fortsette sitt gode alternative tilbud. Denne skolen er en ressurs, både for de barna som trenger den, for mange takknemlige foreldre, og for oss som arbeider i grunnskolen i Bergen.

I disse dager legges siste hånd på verket i det nye budsjettet for Bergen kommune. Vi håper at dere som sitter i det nye byrådet tar turen innom Solhaug skole. Vi tror virkelig at dere da bedre forstår hva denne skolen betyr. Bevar Solhaug skole!

KLUBBENE (I UTDANNINGSFORBUNDET) PÅ:

LANDÅS SKOLE, NY KROHNBORG SKOLE, KRONSTAD SKOLE, FRIDALEN SKOLE, SLETTEBAKKEN SKOLE, GIMLE SKOLE, MINDE SKOLE