Amerika: Et tilgjort steinansikt. Selvnytende. Fremfører et manus med dårlig skuespillertalent, fordi det dekker over det egentlige manus som skulle vært fremført.

Storbritannia: «— du som skinner vester hist mellom sky og havsens vover - England - solbelyst! ...» Det er jo slik vi vil ha deg - sterk, ren og klar i tankegangen. Hvor er du i dag - du som kunne være med å styre verden på et rett spor -?

Undertegnede: Står og ser en aning av vår, av nytt liv som bryter frem. Rene, hvite skyer driver over himmelen. Skal de på sin flukt få se bomber som har drept og brent sivile og barn til døde, skal de se unggutter som ligger strødd som kanonføde i en vanvittig krig som de ikke har peiling på begrunnelsen for? Ikke under noe som helt påskudd må denne angrepskrigen settes i gang, det er ikke bare selve krigen - men ettervirkningene og følgene av den!

HAAKON SANDBERG