Ett av tiltakene er å etablere en ekstra «bomstasjon» ved Straume bru. Hvorfor? Jo, fordi her kjører nemlig de som i fremtiden kommer til å benytte Ringvei vest både til og fra jobb begge veier.

Det er ikke tilfeldig at en har valgt å plassere denne nye bomstasjonen nettopp her. Trafikken forbi Søreide er et knutepunkt. Bilister fra Bjørgeveien, Straumeveien, Steinsvikvegen, Sandslivegen, Kokstadvegen og Ytrebygdsvegen møtes her.

Politikerne vil, ved å opprette bomstasjonen allerede nå flere år før Ringvei vest kan stå ferdig, pålegge bilistene en forskuddsbetaling for en vare man ikke har fått, og kanskje mange aldri får nytte av. I andre sammenhenger anbefales det at forbrukerne aldri må betale for en vare som ikke er levert. (Jfr. «Forbrukerinspektørene».) Hva er forskjellen på en vare fra kommunen/staten eller fra andre næringsdrivende? Skal ikke dette prinsippet gjelde for begge parter?

I dette tilfellet med opprettelse av en ekstra bomstasjon ved Straume bru vil situasjonen bli denne: Bilistene må i flere år fortsatt kjøre på den gamle, svingete veien og fremdeles stå i kø i rush-tiden morgen og ettermiddag. Trafikken i området blir ikke mindre ved å sette opp en ny bomstasjon.

Er det virkelig rettferdig at bilistene skal betale bompenger for den daglige frustrasjon med lange køer til og fra jobb? Det er prisverdig at bilistene har funnet seg i den uholdbare situasjonen i årevis. Et resultat av politikernes manglende forutsigbarhet for veiutbygging samtidig med industriutbygging på Kokstad. Nå vil politikerne forlange betaling for elendigheten. Hvordan står det til med restene av den politiske moral når man kan godkjenne dette urettferdige tiltak?

Bompengeringen rundt Bergen var et kollektivt tiltak som skulle bedre gjennomgangstrafikken og støvplagen i bykjernen. Alle bilister som hadde et ærend i byen skulle delta med bompengefinansiering. Noe helt annet blir det når en liten del av bilistene skal bli påført en «ekstraskatt» fordi de tilfeldigvis bor eller jobber i området.

Forhåndsbetaling for veiprosjekter er en uting som er innført i Bergen. Kritikk mot denne finansieringsform blir møtt med følgende argument: Kommunen må ta opp banklån og det er dyrt, vi må betale renter! Ja — og hva så? Må vi ikke alle betale renter når vi låner penger?

Jeg foreslår følgende alternativer til finansiering for Ringvei vest: Staten går inn med lånekapital til Bergen kommune for fullføring av Ringvei vest. Lånet er rentefritt til Ringvei vest er fullført. Statens bidrag til finansiering trekkes fra kostnadene. Restbeløpet + renter finansieres med bompenger når anlegget tas i bruk.

Kan vi håpe på at vår nye politiske ledelse sørger for at vedtaket om å bygge bomstasjonen ved Straume bru blir trukket tilbake? Hvis ikke, kan bergenserne ganske sikkert regne med at dette er første steget for en rekke andre bomstasjoner i Bergens-regionen, eks. ved Sotrabrua, Osveien, Hardangervegen m.fl. M.a.o. dobbel bompengering rundt hele Bergen. Er det dette bergenserne ønsker seg?

Det er nå vi må stå samlet med følgende krav: Nei til forhåndsbetaling for Ringvei vest.

Det må ikke bli så enkelt for våre lokale politikere å sette opp bompengeringer hver gang de trenger penger til å finansiere ulike påfunn i denne byen. Når Ringvei vest står ferdig, og bilistene har fått sin «vare», skal vi selvsagt betale bompenger for hurtigere og bedre fremkommelighet mellom Fleslandsvegen og Liavatnet.

Svein Tviberg, Fyllingsdalen