Vi i Norsk folkeparti jobber imot denne samfunnsideologien. Vi kan ikke og vil ikke at det norske folk og samfunn blir påtvunget et samfunn som direkte er en trussel mot det norske folk og stat. Den norske befolkningen utgjør én prosent av Vest-Europas befolkning. Dette gjør at den norske egenart og kultur er nokså utsatt og direkte sårbar.

Norsk folkeparti vil ikke at den økende grad av fremmedkulturell befolkning og deres kultur gradvis utsletter vår egen kultur og egenart.

For hver dag som går med det nåværende styret av vårt land, vil den fremmedkulturelle befolkning øke.

Det er et svik mot det norske folk. Et svik mot de kommende generasjoner. Dette går på hele vårt eksistensgrunnlag som folkegruppe, som nordmenn. Nå må borgere av Norge våkne opp og tenke på hvilket samfunn vi gir videre til våre barn. Norsk folkeparti vil styrke den norske bevissthet og samhørighet. Norsk folkeparti sier nei til innvandring.

EIRIK KRISTIANSEN,FYLKESLEDER I HORDALAND NORSK FOLKEPARTI