Denne skal gis som en bonusordning til ledere som kan vise til resultater og som har nådd de målene som er satt. Lederkontrakter skal allerede være inngått med samtlige kommunal— direktører, bydelsdirektører m.fl. hvor det skal kunne gis bonustillegg med opp til kr 84.000 fra 1. mai d.å.

Hvorledes kan byens politikere og finansdirektør tillate seg å inngå slike kontrakter og foreslå en tilsvarende ordning også for andre ledere i en tid da byens underskudd bare vokser og vokser? Og hvem skal evaluere hvem? Blir det «bukken og havresekken»?

For oss innbyggere virker dette som en hån mot alle andre kommunalt tilsatte lønnstakere som gjør det de kan for å gjøre en god jobb. Plikter ikke de kommunale lederne også å gjøre det uten å ha en «bonusgulrot» hengende foran seg? Det å gjøre jobben sin best mulig er en soleklar plikt for alle arbeidstakere og gjelder også for kommunale direktører, sykehjemsledere m.fl.. Det samme må gjelde for sykehusdirektører. Selvsagt har disse et større ansvar enn mange andre tilsatte, og det skal de også være honorert for, men de er alle avhengige av innsats fra samtlige tilsatte. Å oppnå målene som er satt er en selvfølge for alle arbeidstakere å strebe etter.

NHO og LO er i år enige om null lønnsvekst. Et tiltak som dette vil være med på økende misnøye og forskjellsbehandling. Bonusordning innenfor offentlig sektor er en «snikordning» for lønnstillegg og vil uten tvil være med på å øke lønnskarusellen og ikke skape samhold og godt arbeidsmiljø innenfor de kommunale bedriftene.

Hvorledes kan slike kontrakter rettferdiggjøres i en tid da kommunen skriker etter mer tilskudd for å gi byens borgere tjenester de har krav på? Nei, dette kan vi ikke være enig i, å gjøre en god jobb uten å bli lokket med bonus er en selvfølge også for kommunale ledere, som allerede er godt honorert fra før.

BERIT TVIBERG,FYLLINGSDALEN