Forslaget går ut på at det skal opprettes en varmestue slik at disse kan komme inn og ta et glass øl eller et glass vin. Når jeg ser at gatepresten som jeg har en del sans for som gateprest vil ta dette opp med det nye byrådet ved Helen Fløisand, så må jeg innrømme at jeg kjenner henne så godt fra mitt tidligere medlemskap i KrF at hun neppe vil dra noen forhastet beslutning i denne saken. Kanskje får presten ha varmestuen på prøve ett år, det er nå så populært med prøvetid på mange områder. Jeg vil tro at det rusmiddelpolitiske råd som har fungert en tid også får en prøvetid på maksimum ett år til.

Som medlem av skjenkeutvalget vet jeg at jeg har stemt for to bevilgninger, nemlig Hotel Terminus, da det fikk nye eiere, og SAS-hotellet på bryggen etter utvidelsen. Fra nyere tid har jeg stemt for én skjenkebevilling, nemlig Hitland Gård i Åsane. I min periode som aktiv i KrF tok jeg initiativet til flere ruspolitiske konferanser med flere sosialministrer fra ulike partier. Dette var «småpenger» i forhold til det apparat som nå brukes til ettervern, og derfor rystes jeg av tanken om en drikkestue.

For dem som husker noen år tilbake så var det i denne byen 2ý3 konsulenter som drev forebyggende arbeid med stort hell. En av disse var skolekonsulenten som faktisk ble overflødig i perioden hvor Arne Mikael Landro var skolesjef. Den gang manglet det to stemmer i hovedutvalget for å beholde denne stillingen.

Jeg finner grunn til å gå i rette med utspillet fra gateprest Thor Brekkeflats forslag om en drikkestue. Jeg skjønner at både Indremisjonen og Frelsesarmeen kan være besnæret av tanken.

Nå er det blitt så mange skjenkesteder her i byen at det er vanskelig å holde tallet ved like. Håper gatepresten tenker over hva det koster å reparere skadene som blir påført de alkomane og narkomane. Til byens politiske toppledelse har jeg et godt råd. Kommer det inn mer skattepenger, så bruk disse pengene til eldre, psykisk handikappede, skole og for eksempel forebyggende arbeid i form av idrett og andre frivillige organisasjoner.

Jeg venter at neste utspill blir servering for domprost og biskop på domkirketrappen.