I 2001 er antallet redusert til 50 – og i 2005 kan det bli rundt 20 fartøyer tilbake. Disse fartøyene skal forsvare havneområdene våre, som for øvrig er syv ganger større enn landet vårt.

Norge har behov for, og må ha råd til, å opprettholde et sjøforsvar som kan tjene landet i fred, krise og krig. De siste månedene har vi vært vitne til flere skipsforlis langs norskekysten. I redningen og opprenskningen etter forlisene har Sjøforsvaret vært helt sentral bl.a. gjennom innsatsen til Kystvakten. Med dette som bakgrunn bør det snarest etableres en hav— og overvåkingssentral i regi av Sjøforsvaret.

SØF vil sterkt gå imot den nedbygging som er foreslått for Sjøforsvaret. Verdiskapingen foregår langs kysten og i havet utenfor. Norge trenger et moderne og robust sjøforsvar med evne til å kontrollere og overvåke norsk suverenitet i våre kyst- og havområder – og som med nødvendig makt kan motstå aggresjon mot norske interesser i disse områdene.

For at kommende generasjoner skal opprettholde forsvarsviljen og få kunnskap om Forsvaret, må vi ha råd til et synlig og troverdig forsvar. MTB-ene med sin tilstedeværelse overalt på kysten bidrar til dette.

Sotra og Øygarden Forsvarsforening mener at MTB-våpenet ikke må bygges ned. Den nye generasjon MTB-er i Skjold-klassen med sine kapasiteter er en ressurs i fred, krise og krig – og gjør det mulig at Sjøforsvaret fortsatt kan vise flagget langs kysten vår.

ELSA NORDVIK, LEDER SOTRA OG ØYGARDEN FORSVARSFORENING