Depotet ligger strategisk plassert mellom Statoil Mongstad og Kollsnes Sture. Det er stor trafikk langs norskekysten, også av utenlandske fartøy, og ikke alle båtene er av like god kvalitet.

Denne saken dreier seg ikke om at vi prøver å hindre utflytting av arbeidsplassene. Hordaland Høyre er i denne sammenheng utelukkende opptatt av å sikre at det mest utsatte området for oljekatastrofer i Norge har et tilfredsstillende oljevern.

Hordaland Høyre har i en årrekke arbeidet for å styrke oljevernberedskapen i Hordaland og langs hele kysten. Vi stiller oss uforstående til at oljevernet i høyrisikoområdet Fedje skal bygges ned for å bedre beredskapen i andre deler av landet.

Hvis ulykken er ute, vil vi ikke at det skal ende i store miljøskader på grunn av politiske fordelingshensyn.

TOM-CHRISTER NILSEN,

FYLKESORDFØRERKANDIDAT FOR HØYRE