Av Harald Skjelbred, Asker

Spesielt ille er dette for bydelen Bergenhus der mine foreldre bor. Her er det tidligere lagt ned et aldershjem (Solheim) — nå foreslår byrådet at de to siste aldershjemmene som bydelen har plasser på, legges ned (Nyhavn og Bispenggaten).

Begge mine foreldre (81 og 85 år) har håpet å få seg aldershjemsplass i Bergen, men det kan de «skyte en hvit pil» etter. Jeg har selv vært innom Nyhavnsenteret og sett hvor koselig de har det der. Selv om dette er et gammelt bygg uten fasiliteter som toalett på rommene, så tror jeg beboerne har det meget godt på dette stedet.

Det virker på meg uforståelig at våre politikere kan foreslå slike nedleggelser uten å ha klare alternativer. Skal ikke Bergen ha noen aldershjem i fremtiden? Skal alle gamle bo hjemme til de dør av seg selv eller blir så hjelpeløse at de kan stues bort på et sykehjem.

Jeg håper at dagens politikere om noen år selv får oppleve resultatet av sin mislykkede politikk.

Selv er jeg glad for at jeg ikke bor i Bergen, for å bli gammel og hjelpeløs i den byen, kan umulig være noe å se frem til. Mine foreldre har hatt et inderlig ønske om å få plass på for eksempel Nyhavnsenteret - nå kan de bare glemme dette. Sannsynligvis kan de også glemme sykehjemsplass da jeg antar at alle de 83 som nå bor på hjemmene som skal legges ned, skal flyttes til andre hjem.

Kan ikke byrådet kutte på andre områder? Jeg er ikke rasist - men det må da kunne sies stopp på enkelte prosjekter som omhandler flyktninger og asylsøkere? Her virker det som om alle kraner er åpne.

Prioriter de eldre - la dem få en verdig alderdom. Langt fra alle klarer seg hjemme. Hjemmehjelp og hjemmesykepleie er langt fra noe godt alternativ for alle - ikke har de kapasitet eller personell nok heller.

Og politikere - jeg ønsker dere en god alderdom - håper at dere får det «jævlig» hvis dere fortsetter som nå - men dere har vel sikret dere selv som dere pleier ...