Hvordan skal vi barn kunne stole på politikere/voksne når de gjør slikt? De har alltid penger til å lage veier og parkeringsplasser. Vi er ca. 250 elever som ønsker å beholde skolen vår.

Du som er SJEFEN i dette landet, kan du hjelpe oss?

HILSEN

HENRIK-ANDRE ERIKSEN KLASSE 2 B

CELINE ERIKSEN KLASSE 6 B

SELJEDALEN SKOLE