Men sitter ikke samme statsminister med et ansvar som burde få ham til å trå litt forsiktigere – nemlig ansvaret for den såkalte fremmedlovgivningen, som tillater at veletablerte mennesker blir sendt ut av landet utelukkende fordi de kommer fra deler av verden vi ikke vil ha innvandring fra? Det mye omtalte ekteparet Islam fra Bangladesh er bare ett av flere eksempler her på mennesker som aldri ville vært vurdert kastet ut om de hadde vært for eksempel amerikanere i tilsvarende arbeids— og livssituasjon. Om statsministeren virkelig vil ha bukt med rasismen i alle dens ytringer, må han også kunne innrømme den statlige.

MERETE HOEL LODDEFJORD