Her følgar det samme te' dokkar. I BTs utgave 3.7.02 (Bysiden) står det at riktig svar på gårdsdagens løsning av Sommerkonkurransen e' Johanneskirken, Nygårdshøyden ???.

Velger å tro at di fleste i denne byen ikk'je trenger å slå opp i Bergen Byleksikon (BBL) for å finne ut at dette e' riv ruskende feil. Adressen e' Sydnesplass, og den ligger selvfølgelig midt på Sydneshaugen . I likhet me' nabobygningen Sydneshaugen Skole, (UiB).

Trøsten får vere at dokkar ikk'je e' di eneste som gjør denne feilen. En rekke av byens meglerfirma ønsker stadig vekk folk velkommen te' visning i for eksempel Sydnesgaten, på Nygårdshøyden ??? Ikk'je di klok? E' di så opptatt me' å regne profitt at di ikk'je klarar å formidle salgsobjektene me' riktig adresse? Bergen Parkeringsselskap e' hellar ikk'je kjent i sin egen by. Betalar du for soneparkering på Sydneshaugen, så blir bilen din merket me' Nygårdshøyden — nord ??? Heldigvis e' strøket utstyrt me' bauekorps, og innskriften Sydnæs Bataljon på faneduken. For det e' etter hvert blitt en del historiar om studentar og andre som går seg vill pga. at folk ikk'je e' bedre navneorienterte. «Rævedilt ettar korpset, så kommar dokkar frem,» svarte en bergensmadam nokken fremmede for itt par uker siden. Di kom frem. (Og gjett kor hon bor?)

For få år te'bake var der bare en tunnel gjennom Sydneshaugen. Men den klarte veimyndighetene å kalle for Nygårdshøydetunnelen. Først når det kom ny tunnel lengre syd, fikk nåværende kollektivtunnel gjennom Haugen itt mer rettmessig navn: Sydnestunnelen. Den nye dobbeltløpende fikk navnet Nygårdstunnelen.

Vil bare minne dokkar om itt par småting. Då kong Magnus Lagabøter skrev di første lovene her i byen på 1200-tallet, var det nødvendig å beskrive byens grensar. Der nevnes den lange fjellryggen som strakte seg i motsatt retning av Nordnes. Opp fra fjorden ve' Jekteviken over Dragefjellet og hele veien sydover te' neset skar seg ut i fjorden ve' Florida. Seinare i historien har det sydligste området blitt kalt for Nygårds« høyden » fordi di kondisjonerte som reiste nybygg her var for «fine» te' å bruke arbeidarstrøk-navn som Sydnes og Haugen.

Men ifølge BBL og vi andre som e' kjent her i byen, så e' Sydneshaugen fremdeles det rette navnet på området fra Olav Ryes vei og nordover. Og det har eg mange me' meg på at det skal vere i fremtiden òg! Det ikk'je langt ner te' Krinkelkroken, så vi satsar på at dokkar der nere stikkar hovve ut og gjør dokkar enda litt bedre kjent i byen vår. Då e' der jo kanskje håp om at di andre kan klare å komme etter?

HENNING SPJELD,BERGEN