Av Sigrun Haarklau,

Naturvernforbundet Hordaland

De to sistnevnte hevder sågar at ny seilingsled nærmest er en menneskerett.

Naturvernforbundet var en av hovedaktørene da slaget om å lage alternativ seilingsled over Herdleflaket raste i begynnelsen av 1990-årene. Vi fikk medhold i Stortinget, og Herdleflaket fikk ligge uberørt til glede for alt levende liv inklusive mennesker og fugler.

I 1999 fikk vi nye planer på bordet. Nå skulle leden gå via Skjelangersundet like nord for Herdleflaket og Det Naue ved Herdla. Naturvernforbundet krevde en ny, grundig konsekvensutredning måtte til i forkant. Vi ville ha en utredning som kunne si noe om natur— og miljøvirkningene av disse enorme utsprengningene/utgravningene under sjøen. Vi mente og mener fortsatt at Herdla og Herdleflaket med sine langt over 200 fuglearter er for verdifull til at man tar noen som helst sjanser.

Vi ønsker en helhetlig forvaltningsplan for Herdla og sjøområdene omkring. Dette helt unike naturområdet blir nå hardt presset fra ulike hold. Vi er opptatt av bevaring av områdets egenart og ønsker en helhetlig naturforvaltning i stedet for en «bit for bit»-forvaltning. Vi ønsker en bærekraftig turistnæring der fokus på natur og miljø blir sterkere og mer tydelig enn det har vært til nå. Økoturisme er et nyttig stikkord i denne sammenhengen heller enn masseturisme.

Ved en utskyting/utgraving av Skjelangersundet og Det Naue vil man kunne risikere alvorlige konsekvenser for natur og miljø i dette så unike og sårbare økosystemet. Er det verdt prisen i overført betydning så vel som i kroner og øre? Er hensynet til natur og miljø ivaretatt når/om man lar disse relativt få gigantskipene komme helt inn til Bergen?

Kan man tenke seg andre og kanskje bedre løsninger for å utvikle Bergen som viktig turist- og havneby i fremtiden?

Kan man innse at man tok feil da man sa og lovte at alle skip skulle helt inn til Bergen?

Går det an å tenke nye og spenstige tanker, samt utvikle turistbyen Bergen til beste for mennesker og miljø, uten å måtte sprenge ut ny seilingsled?

Naturvernforbundet vil gjerne være med og tenke tanker her. Vi liker lite at ensidig fokus på snevre næringsinteresser skal dominere samfunnsutviklingen og kanskje ødelegge natur og miljø for all fremtid.