Av Sigrun Haarklau, styreleder i Naturvernforbundet Askøy Kari Olrich Sørebø, styremedlem i Naturvernforbundet Hordaland

Det er på sin plass at Naturvernforbundet igjen er på banen. Vi var sterkt til stede i 1994 da planene om seilingsled via Herdleflaket ble lansert. Det kan sies så sterkt at hadde det ikke vært for Naturvernforbundet sitt engasjement og tilstedeværelse, ville Herdleflaket sannsynligvis vært utgravd i dag. Prosjektet ble i siste liten stoppet av Stortinget etter forslag fra Miljøverndepartementet. Planene ble stoppet på grunn av at konsekvensene av en eventuell utgraving ville være for store for naturreservatet og fuglefredningsområdet. Det unike Herdla naturreservat med tilhørende fuglefredningsområde er nemlig av nasjonal og internasjonal verdi.

Da den alternative seilingsleden via Skjelangersundet ble lansert i 1999, var Naturvernforbundet Askøy raskt ute og ropte varsku. Sammen med Norsk Ornitologisk Forening uttrykte vi skepsis: Ville en slik utgraving virke negativt inn på naturreservat og fuglefredningsområde? Ingen kunne svare sikkert på det. Vi ble derimot beskyldt for å ivareta smale interesser. Ja, vi ble beint fram latterliggjort.

Naturvernforbundet Askøy gikk klart ut i lokale media og gav beskjed om at en konsekvensutredning var på sin plass i disse planene også. Vi sendte brev til Miljøverndepartementet og bad om konsekvensutredning. Noe svar har vi ikke mottatt fra den kanten.

Naturvernforbundet engasjerer seg i denne klassiske naturvernsaken. Vi ser ikke at det er blitt gjort noen grundig miljøundersøkelse ennå og forlanger at man gjør dette før man velger å grave/sprenge ut slike enorme masser. Utredningen som ble gjort vedrørende Herdleflaket må oppjusteres!

Naturvernforbundet ønsker en grundig dokumentasjon på samfunnsøkonomien i dette prosjektet. 579.000 kubikkmeter masse skal sprenges og flyttes. 300 millioner kroner er prislappen ifølge Hordaland vegkontor. Vil det være verdt prisen å ødelegge så mye natur? Finnes det et bærekraftig perspektiv i dette prosjektet? Må nødvendigvis alle eksisterende og framtidige skip og installasjoner kunne komme helt inn til Bergen by?

Naturvernforbundet krever full konsekvensutredning av dette store uopprettelige inngrepet i et sårbart og vernet naturområde.