Jeg blir så forbannet at jeg har ikke ord. De andre bydeler har nå fått orden på sine transportproblemer, jeg tenker da på Åsane og Bergen vest, og når man da etter nye om og men starter med forbedring av trafikkforholdene i Flyplass/Kokstadområdet, er det duket for den store trafikkbataljen igjen. I første linje står NU med sin nye hærfører Boasson og som vanlig hjulpet av det lokale SV. Boasson har jo offentlig innrømmet at hun elsker å demonstrere, så da skjønner man jo hvor dypt saken egentlig stikker. Og her er en sak man kan ha på programmet en stund.

Det som også gjør meg ganske irritert er at de sammen folkene også forsøker å forhindre den etterlengtede utvidelsen av sjølinjen. De to veiprosjektene henger jo tett sammen fordi de transporterer mennesker fra de samme områdene. En forbedring av veien i vest vil avlaste sjølinjen på sikt.

Når en ser på forslaget som er presentert i BT 25. januar kan jeg ikke begripe at det er noe å syte etter. Det legger trafikken vekk fra Strømme–Søreide–sentrum og de omliggende boligområder, både de som allerede eksisterer samt åpner for ny utbygging. 4/5 av veianlegget ligger jo under jorden, kan en ønske seg noe bedre? Jeg synes synd på Hordaland vegkontor som ikke bare skal planlegge anlegget, men også utføre jobben – med en hær av miljøfundamentalister myldrende rundt seg som ikke gjør annet enn å forsinke og fordyre prosjektet. Det er ikke de som jobber på Kokstad/Sandsli-området sin feil at det ikke er sørget for skikkelige transportmuligheter. De skyldige er de som planla utbygging av området. Tilkomstveiene er ikke utvidet vesentlig siden de ble bygget, flyplassveien ble åpnet i 1956 og har fremdeles bare to kjørebaner. Men trafikken har økt med minst 1000 prosent.

NU og SV vil tvinge folk til å ta buss. Flott, men da må det bli mer attraktivt å bruke denne form for transport. Prisen på månedskort må ned til det halve, slik at det blir en økonomisk gevinst å bruke offentlig transport. Problemet i dag er at når en først har kjøpt en bil til å kjøre på jobben med, koster det lite å bruke den, i alle fall mye mindre enn buss, i dag.

Å legge kjelker i veien for forbedring av veinettet for å få bygget lokalbane i stedet, er direkte dumt. Den vil ikke kunne erstatte buss og bil til de områdene det gjelder, slik planene er utformet i dag. Glem lokalbanen, og bygg bussfiler i stedet.

AV ARNE KRISTIAN KNUDSEN