Av Jørn Ruud, Fyllingsdalen Vedtaket skal gjøres i et lukket styremøte med en saksliste som er unndratt offentlighet. Mistanken har vært der. Det er lenge siden NSB sluttet å markedsføre og videreutvikle nattogene. Nattogene passer nok ikke inn i verdensbildet til de markedsliberalerne som nå regjerer norsk samferdsel. Det er vel bare et tidsspørsmål før de øvrige fjerntogene også forsvinner i Norge. Sentrale høyrepolitikere mener passasjertog bare hører hjemme i nærtrafikken rundt Oslo.

Noe av tilbakegangen i jernbanens passasjertrafikk skyldes at NSB har nedlagt mengder av billettutsalg og gjort billettsystemene så innviklede at mange av jernbanens tradisjonelt trofaste passasjerer har flyktet til andre transportmidler. Øverst ansvarlig for NSBs virksomhet er generalforsamlingen som er samferdselsminister Torild Skogsholm fra Venstre.

For tiden på går det også en kampanje i fagbladene til veitransportnæringen. Alt som heter jernbane skal bort. Trailere og ekspressbusser skal overta. Selvsagt fordi denne næringen vil tjene på det. Hva som gagner samfunnet og publikum er en annen sak. Det er det bl.a. politikere som Skogsholm sin oppgave å ivareta. I stedet virker det som hun er svært lydhør for veitransportnæringens interesser. I hennes tid har f.eks jernbanens vognlasttrafikk blitt nedlagt og ført ut på veiene i form av tusener av nye trailerlass. Hun har opprettet en rekke nye ekspressbusser parallelt med jernbanen. Er dette gjort med tanke på å få bort passasjertogene med nattogene som en begynnelse? Hun burde lære av erfaringene fra USA som viser at når ekspressbussene har tvunget bort togene så blir bussene etter en tid marginalisert til et tilbud for folk som ikke kjører bil eller liker å fly.

Vi må få samferdselspolitikken ut av de lukkede styrerommene med hemmelige agendaer. og inn i de åpne politiske fora der den hører hjemme. Venstre har tidligere vært et parti som har støttet den miljøvennlige og veiavlastende jernbanen. Partiets praksis er tydeligvis noe annet. La oss få beholde nattogene og jernbanen og heller kvitte oss med statsråd Skogsholm og «miljøpartiet» Venstre.