NIBS har selv brutt med Vesta, og det er misvisende å dra selskapet inn i det som har skjedd. Vi fire kan ikke være med på å legge ansvaret på Vesta, når NIBS-styret velger å la angrep bli det beste forsvar.

Natteravnsrådet ble opprettet i november 1998, og styremedlemmer i NIBS har selv vært med på å undertegne de etiske reglene der.

På bakgrunn av det vi opplevde som manglende ansvarsvilje hos styret i NIBS, valgte vi å ta kontakt med Natteravnsrådet om våre saker. Våre saker har ingenting med andre grupper i Bergen og Hordaland å gjøre, og vår kritikk er heller ikke rettet mot dem.

Det som skjedde var følgende: Etter opplevelser to av oss hadde internt i gruppene våre, valgte vi å la være å gå natteravn til det kom retningslinjer vi kunne forholde oss til. Vi har krav på å være trygge på dem vi går sammen med. Vår erfaring tilsier at det bør foreligge vandelsattest på dem som går natteravn. Dessuten må de som «ravner» være i stand til å ta vare på seg selv!

Styret i NIBS makter ikke å takle slike problemer. Man må da kunne rette kritikk mot leder Inga A.N. Blaha og styremedlem Tor Blaha uten at det kalles personangrep (BT 27.11.00).

Er de ikke i stand til å fylle sine verv, får de overlate dem til andre! De må klare å skille mellom seg selv som privatpersoner og sine verv i NIBS.

Det toppet seg da styremedlem Tor Blaha utviste uakseptabel atferd på åpen gate. Høyt og med sterke ord ekskluderte han et medlem som selv ikke var til stede. Han refererte også fra fortrolige brev skrevet til styret. Dermed ble Wenche Valvik og Rune Fauskanger ufrivillig dratt inn i det som skulle være en styresak. Hvor er da den moralske taushetsplikten og personvernet?

Styret ved leder har ikke vist noen vilje til å rydde opp i de interne forholdene. De gjorde seg ferdig med sakene på et allmøte 19.10.00, der pressen ble nektet adgang. Etter avisskriveriene 26.11.00 ble sakene «gjenopptatt».

Vi leste i BT 27.11.00 at vi skulle få svar på våre brev fra advokat. Svaret fra NIBS' advokat, som for øvrig var usignert, ble sendt ut til samtlige 150 medlemmer. Momenter i dette skrivet oppfatter vi som ærekrenkende. Saken er blitt innklagd til Den Norske Advokatforening, og er til behandling i Disiplinærutvalget.

Det neste vi fikk vite via pressen, var at vi skulle møte for Konfliktrådet i Hordaland. Samtidig mottok vi brev om å stille i et «råd» som NIBS selv opprettet.

Da styret overhodet ikke har vår tillit, anser vi konfliktrådene for nytteløse. Når styret ikke klarer å ta ansvar og løse interne konflikter, hvordan skal NIBS da vinne respekt hos Bergens befolkning?

Å være natteravn er en frivillig sak, og ingen skal ha fortjeneste på virksomheten. I dag er driften av NIBS basert på produkter laget av ekteparet Blaha, som jo begge sitter i styret. Dette åpner for en uheldig sammenblanding av privatøkonomi og organisasjonsøkonomi, som NIBS i lengden umulig vil kunne leve med.

Av Rune Fauskanger, Hjørdis Landro, Wenche Valvik, Christoffer Kårevik