Enda man godt visste at Sovjetunionen og Warsjavapakten hadde masseødeleggelsesvåpen og planer for krig, undergraving, massedeportasjoner, massehenrettelser og maktovertakelse i Vesteuropa. Stalin og hans etterfølgere visste at et angrep på ett Natoland ville utløse angrep fra alle andre Natomedlemmer. Nato virket etter sin hensikt som forsvarspakt, og freden ble bevart.

Men skal Nato fortsatt være en forsvarspakt? Kan USA påberope seg sin store innsats for å ha reddet Europa fra krig og undertrykkelse og ut fra vår takknemlighet kreve at vi skal gjøre Nato om til en angrepsorganisasjon? USA ble angrepet 11. september 2001 og fikk militær assistanse fra andre Natoland i kampen mot Bin Laden. Men Irak har hittil ikke gått til angrep og bør derfor ikke angripes militært. Selv CIA har hittil ikke funnet noe bevis for at Saddam Hussein og Bin Laden har noen forbindelse med hverandre.

Hvis Saddam utgjør en trussel, får vi holde kruttet tørt for alle tilfelles skyld, men ikke begynne en krig.

Saddam tillater inspeksjonene bare på grunn av det sterke militære press som øves mot ham. Men man kan spørre seg: Kan et medlem av en forsvarsorganisasjon angripe et land som ikke har angrepet først og forlange militær støtte fra andre medlemmer?

OLE DANBOLT