GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar-wiederstrom@bergens-tidende.no

Bare fire av tolv styremedlemmer støttet forslaget fra styremedlem Jan Magne Bogevik.

Forslagsstilleren mente disse, i strid med vedtektene, kalte inn til ekstraordinært fylkesstyremøte i forrige uke. Det var på dette møtet Fredrik Litleskare ble truet med eksklusjon dersom han ikke trakk seg som førstekandidat på stortingslisten.

Natås sier likevel at det ikke råder noen splittelse i styret.

— Styret er godt samlet. Det er ingen splittelse i partiet, sier hun.

Under styremøtet ble ikke brevet som omtaler kupplaner i Frp behandlet. Styreflertallet begrunner dette med at brevet er privat.

Natås er i brevet presentert som kuppmaker. Hun hørte til mindretallet som ville behandle brevet. Hun har på det sterkeste avvist å være kuppmaker.

— Flertallet i styret mener dette er et privat brev. Noen annen begrunnelse hadde flertallet ikke, sier hun.

— Er du enig i dette?

— Ville du ha sendt et privat brev til Bergens Tidende? Utover det har jeg ingen kommentar, sier Natås.

Styreformannen led nederlag i to saker, men hun vant en. Det viser seg nemlig at hun som skrev om kupplanene, Eva Bakke Kaldhussæter, ikke har betalt kontingent for 2000. Likevel er hun av valgkomiteen i Hordaland Frp foreslått som styremedlem i fylkespartiet.

Nå har fylkesstyret vedtatt at valgkomiteen må tre sammen igjen.

— Det går ikke an for en person som ikke er medlem av partiet å ha tillitsverv, sier Sangolt Natås.

FRYD OG GAMMEN: - Det er ingen splittelse i partiet, sier Sigrun Sangolt Natås til Bergens Tidendes nettutgave etter at hun mandag kveld stemte for å ekskludere nestformenn. (Arkivfoto)