Av Stian Skår Ludvigsen,student, tidl. leder for Vaktetaten ved Det Akademiske Kvarter ogtidl. nattresepsjonist Brosjyren var myntet på skoleungdom, og det blir i denne skilt mellom bruk/utprøving og misbruk. Det er dette Warloe har reagert mot. Han ser all bruk av narkotika som misbruk og ønsker ikke at ungdommen skal tro noe annet, men vi vet noe annet.

Utprøving av narkotika er juridisk sett misbruk, men på grunn av at det meste av narkotikainformasjonen som tidligere er blitt gitt ungdom, har vært ren skremselspropaganda med en svært sterk ordbruk, så tenker man i dag narkoman når man hører narkotikamisbruker. Det er ingen som ønsker å bli narkomane, så det er derfor meningsløst å advare mot narkotikamisbruk/narkomani.

Alle vet hva misbruk innebærer. Resultatene ser man hver dag i Bergen sentrum. Det vil være langt riktigere å gi saklig informasjon om hva bruk innebærer. Som ordensvakt og nattresepsjonist har jeg hver dag hatt med både narkotikamisbrukere og narkotikabrukere å gjøre, og tro meg; det er en forskjell!

Narkotikamisbruk = narkomani er atskillig lettere for meg å håndtere enn narkotikabruk = festrusing. Narkomane er langt mer forutsigbare enn festrusere.

Misbrukere er først og fremst lettere å sile ut, men de innebærer heller ikke noe ordensproblem, de kjenner rusen sin og de er vant til å bli avvist.

Brukere derimot er vanskeligere å sile ut, de eksperimenterer med ulike stoffer og kjenner ikke virkningene. De er lett aggressive, voldelige, uforutsigbare og overhodet ikke vant med å bli avvist. Disse innebærer et betydelig ordensproblem!

Det er også disse vi kan identifisere oss med; de er tross alt et tverrsnitt av norsk ungdom!De kursene som har vært holdt av betjenter fra politiets etterretning har fokusert på hvordan vi skal kunne sile ut festrusere og hva som er reaksjonsmønsteret på ulike typer stoffer.

Narkomane har bare blitt kort beskrevet, slikt kjenner vi fra før. Disse kursene har hatt en objektivitet som jeg savnet sterkt da jeg gikk på ungdomsskole og videregående. Det er viktig at ungdom blir bedt om å ta stilling til noe konkret som bruk/utprøving/festrusing, og at vi blir saklig informert om hva som er konsekvensene av dette, og ikke til noe så abstrakt noe som misbruk/narkomani.

Jeg gjentar; det er ingen som ønsker å bli narkoman. Da blir det meningsløst å be oss ta stilling til narkomani/misbruk.