Har de spurt de narkomane hva de vil. De fleste narkomane vil komme ut av helvetet med hjelp til avrusning og ettervern. De nevner ofte at det skulle ha vært mer tvang for dem.

Politikerne vet jo at når man er narkomane, så har de ikke egne meninger, og er redd for fremtiden og hva som skjer, men sikkert er det at de vil ut av dette. Da må vi, politikere og pårørende med hjelp av sosialkontorene og fylkeskommunen, kunne ta den avgjørelsen for den narkomane. Vi må huske på at nye unge sprøytenarkomane kommer til å tro at nå kan de ruse seg som de vil, og at det er lovlig. I utgangspunktet blir det flere som kommer i gang med elendigheten, og det er synd å plassere dem i en bås for å få dem vekk.

I henhold til FN-konvensjonen er dette ulovlig, og politikerne kan diskutere dette opp og i mente for å unngå loven, men tenk fornuftig, det er medmennesker vi snakker om. Vi vet at det er mange ledige plasser for avrusningsplasser i Norge, og først må vi forsøke der det er tilbud.

Tilbudene fra flere frivillige organisasjoner detter inn med ideer, og snakker om at hadde de hatt flere millioner kroner, kunne de ha gjort noe. Hull i hode spør du meg! Vi har et fantastisk tilbud her i Bergen, og det er Strax Huset som gjør en fantastisk jobb, men de får ikke de pengene de søker om.

Tenk om de kunne ha hatt åpent 24 timer i døgnet, syv dager i uken, så hadde vi kanskje fått ned antall overdoser i Bergen, Så kjære politikere, frivillige organisasjoner, og de som gjerne vil være med å støtte, tenk på det vi har og forlang at dette får full støtte. Hva skjer med mange «gode» tilbud? De kommer til å renne ut i sanden, og mange kroner har gått til spille uten at noen får hjelp.

TOR BLAHA,LEDER LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK — BERGEN LOKALLAG