— Prostituerte kvinner på Strandkaien forteller oss at det er prostituerte mødre som holder seg unna kaien når Utekontakten er der, fordi de vet at vi har meldeplikt til barnevernet, sier nestleder Magne Espelid i Utekontakten.

— Vi har en til fem saker i året der narkomane prostituerte enten blir gravide eller har omsorg for et barn, sier gruppeleder Knut Nesbø i Kaia-teamet, Utekontaktens prostitusjonsteam.

Teamet hører av og til rykter om at narkomane kvinner skjuler seg når de er gravide eller har omsorg for barn.

— De vil ikke ha barnevernet eller sosialtjenesten inn i bildet, ofte fordi de selv har dårlige erfaringer med disse etatene. Da gjør vi vårt beste for å finne ut hvem dette er, og konfrontere kvinnene med det. Når vi konfronterer kvinnene, er de ofte like bekymret som oss. De ser selv at de ikke er gode omsorgspersoner, sier Nesbø.

Kaia-teamet har kontakt med rundt 100 prostituerte kvinner i året.

— Mange av kvinnene har barn, men få har omsorgen. Noen har samvær med barna sine, men flertallet har det ikke. Gateprostituerte kvinner er så høydoserte på rus at de ofte ikke er i stand til å gjennomføre samvær. De vil ikke at barna skal se dem ruset, sier Nesbø.

De prostituerte mødrene savner barna sine.

— Det er et sårt tema, som ofte er oppe i Varmestuen.

Varmestuen tilbyr graviditetstester, og kvinnene spør innimellom om slike tester.

— Vi ber om å få vite resultatet, slik at vi kan følge opp hvis kvinnen er gravid. Målet vårt er å få kvinnen til å slutte å ruse seg så fort som mulig. Gravide får høyeste prioritet både hos oss, sosialtjenesten og behandlingsinstitusjonene. Gravide narkomane som ikke vil ha behandling, kan tvangsbehandles, sier Nesbø.

Espelid understreker at Utekontakten er en hjelpeinstans for rusmisbrukerne.

— Men så fort det handler om barn, må barnet prioriteres først. Vi er tydelige overfor de narkomane på at vi har meldeplikt til barnevernet, sier Espelid.