— Ungdom bruker oppkvikkende, hallusinogerende og dempende midler om hverandre. I aldersgruppen 15 - 30 år er blandingsmisbruk utbredt, sier Tormod Bønes, leder for kjemisk avsnitt hos Kripos.

«Helgepakkene», som for tiden selges i og på videregående skoler i Bergen, inneholder ecstasy til fredag og lørdag, og valium eller rohypnol for å roe seg ned søndag. Slike ferdige pakker, med blanding av stimulerende og beroligende midler, finnes i mange utgaver rundt i Norge.

— Jeg tror de enkelte leverandørene putter oppi forskjellige ting, avhengig av hva de har og hva kundene vil ha. Pakkene har forskjellige navn i forskjellige byer og skifter navn med tiden. Det veksler fra to til fem stofftyper til bruk i løpet av en helg eller uke, sier Bønes.

På laboratoriet til Kripos analyseres alle narkotikabeslag som gjøres i Norge.

— Vi har for eksempel sett «ukepakker» med heroin, benzodiazepiner og andre sløvende stoffer til bruk tidlig i uken, så amfetamin og ecstasy til bruk i slutten av uken. Etter å ha brukt de oppkvikkende stoffene noen dager, er det bruk av Rohypnol på søndagen for å roe seg ned til skole eller jobb mandag, sier Bønes.