Bergen Næringsråd ønsker samme handle— og transportløsninger for Bergen sentrum som finnes på de store kjøpesentrene rundt byen. Bergen med sine knappe 240.000 innbyggere har kjøpesentre til 1,2 millioner mennesker. Disse er lokalisert i varierende grad i bydelene i Bergen. Dette har vært en ønsket politikk fra det etablerte politiske flertallet i Bergen de siste 20 årene.

På disse årene er det også blitt bygget et «tjenlig veinett» i Bergen til den nette sum av 3000 millioner kroner. Byggingen av disse motorveiene inn til Bergen sentrum blir videreført som en hovedsatsing i Bergensprogrammet. SV har lenge advart mot trafikkaos i Bergen sentrum og inn mot Bergen sentrum. Kombinasjonen av firefelts motorvei inn til sentrum, og kraftig utbygging av P-plasser i sentrum, kan bare gi trafikkaos. Bergen Næringsråd har vært hovedlobbyisten for den politikken som nå gir bilkaos i Bergen.

Skal Bergen sentrum bli attraktivt for alle byens innbyggere og de tusener av turister som besøker byen hvert år må det tenkes nytt. Bergen sentrum må kvalitativt tilby noe annet enn Lagunen og Åsane Senter. Handel i bykjernen må gi en total opplevelse av kultur, annerledes vareutvalg og utesteder. Etablering av kjøpesentre i Bergen for å konkurrere med Lagunen er like dumt som å etablere nattklubber på Lagunen i konkurranse med Bergen sentrum.

For Bergen sentrum er et av de store problemer i dag varelevering og service. Med et bilfritt Bergen sentrum vil nyttetrafikken få helt andre kår, da kan det leveres varer til Galleriet døgnkontinuerlig om ønskelig, og ikke bare noen minutter hver morgen som nå. Et bilfritt sentrum vil gjøre plass til kollektivtrafikken som vil kunne øke persontransporten til butikkene, det er ikke bilene som handler, men de som sitter inni!

Det andre store problemet for Bergen sentrum er at det faktisk bor for få mennesker her. SV vil gjøre det attraktivt å bo i sentrum. For å få dette til må trafikken reduseres kraftig, i tillegg må Bergens studenter gis et skikkelig boligtilbud slik at studentene ikke utkonkurrerer andre boligsøkende til sentrumsleilighetene. En økning av antall familier bosatt i Bergen sentrum vil kunne danne et grunnfjell for sentrumskjøpmannen.

SV går til valg på andre løsninger for Bergen enn det etablerte flertall av Ap, Høyre og KrF, med Bergen Næringsråd som viktigste premissleverandør. Vi har en lang vei å gå, ikke minst etter at Bergens-politiet har innført «nulltoleranse» overfor kollektivtrafikken.

Kjartan Haugsnes og Tom Skauge, Bergen SV