Av Harry Frøysland

De representerer begge vesentlige sider av byens eksistensgrunnlag.

Samarbeidet mellom næringsliv og kulturaktører har til alle tider vært nært og levende i Bergen — og er det fortsatt. Men det er samtidig hevet over tvil at potensialet for et slikt samarbeid kan utvides betydelig. Det gjelder da ikke bare innen musikk og film slik det nå tydeligvis er etablert kontakt om.

Bergens Tidende har i årenes løp formidlet adskillig reportasjestoff om det direkte matnyttige samarbeidet som for lengst er etablert mellom næringslivet og anerkjente bildende kunstnere i f.eks. våre naboland Finland og Danmark.

Ved å knytte utøvende kunstnere til bedriftene på oppdragsbasis eller også som fast ansatte medarbeidere, er det skapt grunnlag for gjensidig utnytting av hverandres kompetanse så vel som kreativitet. Og resultatene har ikke uteblitt. De gjenspeiler seg i all form for skapende virksomhet enten det nå gjelder utvikling av anerkjente produkter for eksport verden rundt eller utformingen av det lokale rom i form av byplan og arkitektur.

Anbefalingen går derfor til Bergen Næringsråd om snarest å få arrangert en rundreise for interesserte bedriftsledere som kan tenke seg å innhente impulser og inspirasjon fra noen av våre naboland i denne sammenhengen. Med et skikkelig og godt planlagt reiseopplegg kan de bare ikke unngå å bli overbevist om hvilket enestående potensial som i virkeligheten ligger i et slikt gjensidig inspirerende samarbeid på det kreative plan. Lykke til!